Scrambled Egg Whites

Fluffy, scrambled egg whites

Scrambled egg whites served with a side of fresh salsa

  • Egg whites
  • Salsa